Producatori
 
Newsletter
Email

Abonare Stop
 
Cos de cumparaturi
Niciun Produs in Cos
 
Top Vanzari
 
Produse Recomandate
 
SERVICII

Instalari si service

 

Politica anti-spam

Politica anti-spam

Absolut Security Systems nu tolerează spam-ul.

Încercăm să contribuim pe cât de mult putem la combaterea SPAM-ului și încercam să educam oamenii cu privire la acest fenomen.

1. Ce este SPAM-ul?

Definiție: SPAM (în limba engleză) desemnează în general mesaje electronice trimise către o multitudine de destinatari în scopuri publicitare sau nelegale fără acordul acestora.

Ce intră în această categorie:

 • mesaje publicitare nesolicitate
 • mesaje ce urmăresc realizarea unei fraude prin obţinerea de date confidențiale.

Oricare dintre aceste tipuri de mesaje reprezintă o pierdere de timp, energie şi resurse pentru destinatari, furnizorii de servicii şi comunitatea utilizatorilor de Internet. Orice deținător al unui cont de email a observat că acest fenomen a scăpat de sub control.

Statisticile realizate arată că în ultimul an mesajele nesolicitate reprezintă aproximativ 70% din totalul traficului de poștă electronică.

2. Ce condiții trebuie să îndeplinească comunicările comerciale pentru a fi legale?

Potrivit art. 12 din Legea nr. 506/2004 și art. 6 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare și comunicare, prin fax sau poștă electronică sau orice altă metodă care folosește servicii de comunicații electronice destinate publicului (mesaje SPAM), cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat, în prealabil, în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de notificări.

Consimțământul destinatarului poate fi probat cu orice mijloc de probă, însă sarcina probei revine expeditorului.

Consimțământul comunicat printr-un mesaj transmis prin poșta electronică este valabil exprimat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • este expediat din cutia poștala în care destinatarul dorește să primească comunicările comerciale;
 • subiectul mesajului este format din concatenarea textului “ACCEPT COMUNICĂRI COMERCIALE DIN PARTEA”, scris cu majuscule, și numele sau denumirea persoanei în numele căreia se vor transmite comunicările comerciale.

Important este că destinatarul are dreptul oricând de a revoca consimțământul printr-o simplă notificare transmisă expeditorului, iar revocarea consimțământului prin mijloace electronice trebuie să-și producă efectele în cel mult 48 de ore de la inițierea procedurii.

Furnizorul are obligația de a implementa o procedură gratuită, accesibilă inclusiv prin mijloace electronice (înțelegem aici inclusiv un schimb de email), prin care destinatarul să poată să își revoce consimțământul. Furnizorul trebuie să facă publică procedura de revocare a consimțământului pe pagina proprie de Internet si în cadrul mesajelor care conțin comunicări comerciale.

Comunicările comerciale trebuie să respecte anumite condiții:

 • Subiectul mesajelor transmise prin posta electronică, care constituie comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul “PUBLICITATE/OFERTA/REDUCERI” scris cu majuscule, excepție făcând newsletterul.
 • Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute:
 1. numele sau denumirea completă;
 2. codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;
 3. domiciliul sau sediul;
 4. numerele de telefon și fax;
 5. adresa de poștă electronică.

Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societății informaționale sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise, trebuie să respecte cel puțin următoarele condiții:

 • să fie clar identificabile ca atare;
 • persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;
 • ofertele promoționale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea lor să fie ușor accesibile şi clar prezentate;
 • competițiile şi jocurile promoționale să fie clar identificabile ca atare, iar condițiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate;
 • orice alte condiții impuse prin dispozițiile legale în vigoare.

3. Măsurile luate de organizație

Organizația se angajează să nu realizeze comunicări comerciale nesolicitate.

Toate comunicările comerciale vor avea la bază consimțământul persoanei, cu excepția situației în care legea prevede altfel.

Se vor implementa măsuri tehnice astfel încât consimțământul să poată fi retras la fel de simplu, precum a fost acordat.

În orice caz, retragerea consimțământului își va produce efectele în cel mult 48 de ore.

Orice newsletter va avea o opțiune de dezabonare, iar orice sms va avea o modalitate de retragere a consimțământului, fie link, fie apel telefonic, fie sms.

4. Consecințe

Nerespectarea prezentei Politici de către angajații companiei sau alți colaboratori externi poate conduce la sancțiuni disciplinare (inclusiv încetarea contractului de muncă), rezilierea contractelor și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse Societății ca urmare a nerespectării prezentei Politici. Când există suspiciunea unor activități ilegale (cum ar fi, exemplificativ, sustragerea documentelor, copierea, distribuirea, transferul bazelor de date), Societatea va denunța activitatea infracțională organelor legii pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Prezenta Politică va fi adusă de către conducerea Societății la cunoștința tuturor angajaților, colaboratorilor, partenerilor de afaceri sau a altor terți.

ABSOLUT SECURITY SYSTEMS nu trimite mesaje oamenilor care nu au solicitat în mod explicit să primească mesaje de la noi.

Nu vom trimite link-uri irelevante, către alte site-uri, bloguri, forumuri și nici măcar către diabloscomputer.ro, care ies din contextul discuției sau solicitărilor primite din partea clienților noștri.

Nu vom abona în mod automat vizitatorii site-ului și/sau clienții la newsletter. Procedura de abonare este de tip double opt-in și implică în primul rând o solicitare de abonare iar apoi o confirmare de abonare la newsletter. În acest fel ne asigurăm că nimeni nu poate fi abonat la newsletter împotriva propriei dorințe, indiferent dacă cererea se face accidental, cu intenție sau de către altă persoană.

Dacă ați primit un mesaj comercial în numele ABSOLUT SECURITY SYSTEMS dar care nu vine oficial din partea noastră vă rugăm să ne trimiteți mesajul exact așa cum l-ați primit la adresa de email office@absolutsecurity.ro

Vă rugăm să includeți în antet detalii despre expeditor și alte informații pe care le considerați a fi utile pentru investigare.

Politică aprobată în data de: 29/05/2018

Sursa imagine: by Freepik